Политика за поверителност

Политика за поверителност и обработване на лични данни

Информация за администратора на лични данни:

ФУУДЗОНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206071166, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Михайловски 4 , Тел: 0878872399; e-mail: office@foodzone.bg

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

При предвидено задължение по закон;


За да се запознаете и разберете цялата ни политика за поверителност и обработване на лични данни, Ви молим да посетите този линк


Собственик на ресторант ли сте ?

Присъединете се към нас и достигнете до повече нови клиенти

Само няколко стъпки, за да се присъедините към нашето семейство безплатно